na titulní stránku karosářské díly Škoda restaurace Autodemont lovecká chata
Autodemont Horka nad Moravou restaurace Autodemont lovecká chata kontaktní informace english version
volnočasové aktivity | zajímavosti | kniha hostů | fotogalerie | historie
úvod
ubytování
služby
gastronomie
salonky
ceník
rezervace
kontaktní informace
jak nás najdete

Historie Lovecké chaty

Lovecká chata byla vybudována v průběhu 50tých let minulého století. Její historie je původně spjatá s počátky chovu bažantů a další pernaté zvěře v tomto regionu. Chov v přilehlých bažantnicích se dochoval dodnes. Původně sloužila jako místo pro odpočinek pohlavárů minulého režimu. V těch dobách neměla veřejnost do jejich prostor přístup.
Po sametové revoluci byla Lovecká chata rekonstruována do dnešní podoby a zpřístupněna široké veřejnosti. Stala se oblíbeným a vyhledávaným cílem návštěvníků CHKO, kterým nabízí kompletní restaurační a ubytovací služby a řadu možností pro aktivní odpočinek.

CHKO Litovelské Pomoraví

Jednou z nejvýznamnějších přírodních dominant Olomoucka je chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Rozkládá se na poměrně velkém území od Mohelnice po Olomouc. Většinu území CHKO pokrývají lužní lesy, jejichž význam a nutná existence se projevila zejména při ničivých povodních v roce 1997. Rozloha CHKO je 96 ha a nadmořská výška 210 – 345 m. V lužních lesích a mokřadách lze objevit nádherné přírodní scenerie díky nivě řeky Moravy a pozorovat zajímavosti flóry i fauny. V CHKO jsou vytvořeny kvalitní cyklostezky, které návštěvníkům usnadňují pohyb po oblasti a umožňují její poznání v celé své neporušené kráse.

Horka nad Moravou

Obec Horka nad Moravou se nachází 8 km severozápadně od krajského města Olomouce (směr Uničov) a 12 km východně od města Litovle.
Se svou katastrální výměrou 1.189 ha patří mezi středně velké obce v České republice. Rozkládá se v hanácké nížině, na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která je charakteristická svými lužními lesy.
Nadmořská výška obce je 222 m.n.m. Pro obec Horka nad Moravou je příznačné, že leží v hanácké rovině na nepatrně vyšší části terénu v nivě řeky Moravy, která obcí protéká a to v případě vlastní Horky i její pozdější osady Sedliska. Obec Horka nad Moravou sousedí s městem Olomouc a obcemi Křelov, Chomoutov, Skrbeň.

Z historie obce

První dochovanou písemnou zmínkou o obci je závěť Parduse z Horky z roku 1271, ale osídlena byla již dávno předtím (zhruba kolem roku 1100 se dá hovořit o osídlení s prvky obce). Lidé však žili na tomto území již mnohem dříve. Důkazem toho bylo nalezení několika zlomků ze silnostěnných nádob, datovaných do období neolitu - pozdní doby kamenné. V roce 1276 je v pramenech poprvé zmíněno i Sedlisko jako část obce, resp. dva rybáři z něj. Nejpozději v té době stál v Horce i kostel, o němž svědčí listina z roku 1279. Další významná zmínka o Horce připomíná rok 1437, kdy dědicem velkého majetku v Horce se stal Mikuláš z Horky, bratr proslulého husitského válečníka Jana Parduse z Horky.
V roce 1535 se vesnice Horka a část Sedlisko staly majetkem královského města Olomouce.
V roce 1710 byl rychtářem Horky J. Holuska, purkmistrem Ř. Konečný, konšely Ř. Ondráček, M. Drahosil a Ř. Navrátil ze Sedliska. Od roku 1729 se jejich počet rozrostl na šest, neboť přibyl další konšel. Byli také jmenováni hajný a porybný. Mýto vybíral šenkýř. Jmenováni byli též dva tzv. kostelní otcové. Tento model obecní samosprávy s malými úpravami vydržel až do poloviny 19. stol. Hlavním zdrojem příjmů obyvatel bylo tedy zemědělství, chov dobytka a rybářství. V obci byl také kovář, mlynář a hostinec.
Zrušení nevolnictví v roce 1848 neznamenalo pro Horku radikální změnu, neboť Horka byla tou dobou již administrativně spojená se Sedliskem a vázána s Olomoucí. Tam bylo sídlo soudního i politického okresu. Počet obyvatel pomalu a soustavně rostl. Koncem století začínají v Horce působit první průmyslové podniky, které mají pronajaté pozemky a obdělávanou půdu, a to zejména olomoucké firmy: cukrovar, lihovar a drožďárenská firma A. a H. May z Hejčína. V roce 1885 zde byl mlýn, pět řezníků, tři kamnáři, dva kováři, stolař, obuvník, krupař, zelinář, drůbežník a čtyři hostince. Z obchodů však jen obchodník s tvarohem.
Krizové roky první sv. války a následné hospodářské krize se projevily i v Horce. V období krize mnoho občanů Horky odcházelo za prací do jiných regionů, někteří dokonce řešili svou složitou sociální situaci odchodem do Rakous, část obyvatel dokonce vystěhovalectvím do Ameriky a Kanady.
Nová etapa rozvoje obce je spojována s růstem průmyslové Olomouci po II.světové válce a možností práce ve městě. Samostatnou kapitolou dějin Horky nad Moravou je její vývoj v období komunistického puče v roce 1948 a následných letech totality a normalizace. Po sametové revoluci 1989 se i v Horce život kompletně změnil. Začalo období změn a to jak odvětvích zemědělské, tak průmyslové výroby. Struktura obce se začala od základů měnit díky možnosti soukromého podnikání. To už je ale zcela jiná kapitola historie obce, věřme, že ještě dlouho nedopsaná…..

Historie a zajímavosti Olomoucka

Dějiny Olomoucka jsou spjata především s rozvojem města Olomouce, které je historickým centrem celé oblasti. Osídlení tohoto území se váže již k prehistorickým dobám. Novodobá historie Olomouce se začíná datovat rokem 1017. V té době dochází k připojení Moravy k českému přemyslovskému státu a následně je zde knížetem Břetislavem vybudován hrad. Poté dochází k rozvoji města, jehož historie je velmi bohatá a koresponduje s historií Moravy a českých zemí. Olomouc byla dlouhá staletí významnou vojenskou pevností. Hradby mnohokrát uchránili cenné historické památky vnitřního města.
Město bývá pro svou krásu, kulturní a památkové bohatství označováno jako „perla na zelené podušce“. Je po Praze druhou nejstarší památkovou rezervací v ČR. Z nejvýznamnějších památek můžeme uvést Sloup Nejsvětější Trojice, který byl zařazen do seznamu památek UNESCO.
Olomouc se pyšní řadou významných a architektonicky cenných chrámů a kostelů, radnicí s vyhlídkovou věží a orlojem, souborem barokních kašen, za zmínku stojí morové sloupy a řada unikátních historických budov, jako například Přemyslovský nebo Arcibiskupský palác.


Výraznou dominantou okolí a známým poutním místem je Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Na Svatém Kopečku nalezneme i známou ZOO s rozhlednou.

V okolí Olomouce lze nalézt mnoho dalších zajímavostí. Například nedaleké město Šternberk je známé svým hradem s muzeem hodin, dále lze navštívit zámek v Náměšti na Hané, hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně či Mladečské jeskyně či hanácký skanzen v Příkazích.

V nedalekých Slatinicích se nacházejí lázně, známé již od 16. století.